Mail: info@ladiescircle.lv
Par Ladies’ Circle Labdarība Foto galerija
© 2015 Ladies’Circle
Ladies' Circle Latvia

LNO  ·  Latvijas Nacionalais teātris · HUPPA Latvija · BUBIS

RT Latvia •  Club 41 Latvia  •  LC International

Tangent Club International  •  Agora Intrnational

Mūs atbalsta:

Saistītās organizācijas:

LV

EN

Latvijā LCL šobrīd aktīvi darbojas 20 dalībnieces 3 klubos – LC 1 Rīga, LC 2 Rīga un LC 5 Rīga. LCL darbojas sezonās – no septembra līdz jūnijam. Katra sezona sākas ar kopīgu pasākumu un noslēdzas ar gada kopsapulci. LCL darbība notiek gan klubos – katrs klubs tiekas vismaz vienu reizi mēnesī, gan kopējos LCL pasākumos. Īpašs ir katra gada 11.februāris, kad visas LCI dalībnieces svin Lēdiju dienu visā pasaulē. Mēs draudzējamies un palīdzam – organizējam pasākumus sev, atpūšamies, darām interesantas lietas, izmēģinām jaunas iespējas, kā arī palīdzam citiem – šobrīd LCL labdarības projekta ietvaros sadarbojas ar Pašvaldibas aģentūras "Ķekavas sociālās aprupes centrs" "Pieaugušo ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centru".

Side by Side projekta ietvaros LCL sadarbojas ar radniecīgo vīriešu klubu Round Table Latvia, kas ir starptautiskās organizācijas Round Table International dalībnieks.